Aku dan Kau

Kuring ngadarma, tapi lain kaahlian

Kuring ngaagama, tapi lain golongan

Kuring Ki Sunda, lain ahli kasukuan

Kuring lain faham, aliran, kamonésan

Kuring lain karongkahan ririweuhan

Kuring sawates tutunggangan kasajatian

Kuring sawates lawang, cukang jeung jalan

Kuring sawates lakon, darma wawayangan

Kuring sawates lampah, nyindang tur ngumbara

Kuring sawates carita, nyarita sareng nyaritakeun

Kuring sawates lampah, milampah tur dilampahkeun

Kuring Ki Sunda, kusabab tangtungan nu jadi katangtuan.

Kuring milaku ki Sunda kusabab dandanan pakéan kasajatian

Kuring ngagunakeun ki Sunda, kusabab tutunggangan kasajatian

Kuring nyarita ku basa sunda, kusabab adab nu jadi tatali kasajatian

Kuring nunggangan ki sunda, kusabab katalian ku panggupay kasajatian

Kuring maké ka ki sunda, kusabab hak numutkeun adab kasajatian.

Lain kasombongan nu diamparan ku kaheureutan haté jeung pikiran

Galuh Sunda, lain sawates ukuran kaum jeung golongan kasukuan

Pajajaran lain sawates ukuran nagari jeung dayeuh kasukuan

Silihwangi lain sawates tangtungan jatidiri kaum kasukuan

Galuh – Pakuwon, lain sawates ukuran tempat kasajatian

Naga, garuda, beureum sareng bodas lain sawates akuan

Ku ja hyang dina sagalaning tangtungan tur wangunan

kasajatian nu jadi kamonésan lampah karusiahanana,

lain saukur angkeuhan luhurna haté heureut fikiran

Tapi

Sawates basa, basta sareng babasaan kasajatian

Sawates ajian sareng paneuleuman kasajatian,

Sawates teuleumaneun sareng ancrubaneun

Sawates koréhaneun, galieun sareng petikeun

Sawates pesékkaneun sareng larapkeuneun

Tina sagalaning kamonésan tapak darmaNa

Tina sagalaning kaluhuran, kamulyaan

sareng kaagungan lampah kasajatian-Na

Di nagri Nusantara dua nyawa kasajatian

………….

Hung Tatya Ahuuung _/\_

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: